Рискове при инвестиране в P2P lending платформи: Начини да намалим финансовия риск

Всяко инвестиране крие своите рискове и ползи. Икономическата обстановка, в която работим, спестяваме и харчим, работи на пълни обороти и без почивка. Колкото и да не иска, парите никога не спят, за разлика от хората.

Съществува ли инвестиране без риск?

Всяка инвестиция е относителна – тя е успешна в един контекст и не особено атрактивна в друг. Добрите инвеститори са наясно, че финансовите рискове съществуват, затова цял живот се учат как да ги предвиждат и минимализират максимално. Най-успешните финансови специалисти практикуват това свое умение с години, преди да пристъпят към големи инвестиции.

За щастие новите технологични решения разрешават на потребителите да избират от разнообразие от възможности за увеличаване на доходите. Най-хубавото е, че в повечето случаи платформите дават на потребителите сами да регулират условията, под които отдават своите пари

Съдържание на статията:

Съществува ли инвестиране без риск?

Какъв е рискът при p2p lending? Безопасно ли е Peer to peer кредитирането?

Основни видове рискове при инвестиране в p2p lending платформи

1. Риск при забавяне на плащане или неизпълнение на дълга

Как да намалим риска от забавено плащане или неизпълнение на дълга?

2. Риск при фалит на платформата

Как да намалим риска от фалит на p2p lending платформата?

3. Риск кредитополучателят да изчезне или да няма достатъчно нуждаещи се кредитополучатели

Как да намалим риска от липса на кредитополучатели?

Как можем да смекчим (намалим) рисковете при инвестиране в P2P кредитиране?

Прозрачни условия на платформата за P2P кредитиране

Авторитет на p2p lending платформата

Законност и местонахождение

Диверсификация на инвестициите

Обобщение

Какъв е рискът при p2p lending? Безопасно ли е Peer to peer кредитирането?

Като всеки тип инвестиране, и инвестирането чрез peer-to-peer платформи за кредитиране носи известни рискове. За да имате правилна преценка е важно да бъдете информирани максимално за условията, които ви предлага избраното от вас място за инвестиции.

В тази статия ще определим за кои фактори трябва да следите, за да определите правилно степента на риск при P2P lending инвестиране.

Основни рискове при инвестиране в p2p lending платформи през 2021 г.

Номер 1 правилно на инвестирането е да запазите максимален контрол над средствата си. За целта е важно да познавате добре основните рискове при инвестиране в p2p lending платформи:

Риск при забавяне на плащане или неизпълнение на дълга

Това е един от най-големите проблеми, тъй като зависи от кредитополучателите. Рискът при неизпълнение на заема и/или забавяне на изплащането на дълга лишава инвеститорите от възвръщаемост в края на месеца.

Как да намалим риска от забавено плащане или неизпълнение на дълга?

Инвестирайте в p2p lending платформи, в които има ясно разграничение и обозначение на различните рискови нива на инвестициите. Това най-често става чрез кредитен рейтинг (credit score), който всеки кредитополучател получава според това колко изряден е в плащанията си. По този начин инвеститорите могат сами да преценят към колко голяма възвръщаемост се целят.

Инвестирайте в p2p lending платформи с гаранция за обратно изкупуване от оригинатора (buyback guarantee). Тези платформи гарантират, че няма да изгубите парите си, дори ако кредитополучателят не върне дълга си. В такива неприятни случаи ще бъдете лишени само от правото да приберете лихвата – без да губите непогасената главница. Компенсацията в тези случаи е ключова за защитата от излагането на финансови рискове.

Платформите с резервни фондове (провизионни фондове) също са добра алтернатива. Те дават план Б на инвеститорите в случай, че имат проблеми с непогасен дълг или забавяне на изплащане. Средствата в резервните фондове са допълнителна защита срещу финансов риск. Минусът им е, че разпределението на средствата от фонда между инвеститорите не винаги е по равно и зависи от различни фактори.

Инвестирайте в p2p lending платформи, в които всеки заем се разпределя сред множество инвеститори. Диверсификацията предоставя допълнително ниво на сигурност и стабилност.

Риск при фалит на платформата

Рискът самата платформа за P2P кредитиране да фалира е реален и това се случва, когато няма добро съотношение между търсенето и предлагането на услугата. Тогава оставащите дългове трябва да бъдат събрани, а инвестициите да бъдат изплатени обратно на инвеститорите. За жалост никой не знае колко дълго време ще бъдете лишени от възвръщаемостта, която очаквате.

Как да намалим риска от фалит на p2p lending платформата?

На първо място проучете какъв е досегашният опит на екипа, създал услугата. Вижте дали има начин да научите повече за финансовия отчет на компанията през последните години от дейността ѝ.

Риск кредитополучателят да изчезне или да няма достатъчно нуждаещи се кредитополучатели

Да, това може би звучи странно, но такъв риск съществува. Директната връзка с кредитополучателите, която p2p кредитирането предлага, може да бъде нож с две остриета. Проверете с колко информация разполагате за човека, чиито заем подпомагате. Също, вижте какъв е процесът на платформата за подбор на кредитополучатели.

Как да намалим риска от липса на кредитополучатели?

Инвестирайте в p2p lending платформи, които работят директно с кредитори – оригинатори и база от кредитополучатели. Какво означава това? Означава, че инвеститорите заемат пари на наредителя на заема, който от своя страна ги прехвърля на кредитополучателят. Инвеститорите НЕ заемат пари на p2p lending платформата – тя не е лихварска система или финансова пирамида. От своя страна, оригинаторите са ангажирани с проверка на кредитополучателите преди да одобрят заявките им за заем.

Например, HelpLending работи с кредити, отпуснати от регистрираната финансова институция HelpCredit. Така се осигурява достатъчен брой кредитополучатели, които предварително са минали съответното ниво на проверка. По този начин се намалява финансовия риск за инвеститорите.

Как можем да смекчим (намалим) рисковете при инвестиране в P2P кредитиране?

До този момент ви представихме основните рискове, за които трябва да внимавате, както и какво да правите, за да ги намалите доколкото е възможно. Както виждате, е изключително важно да изберете сигурна p2p lending платформа. Затова ще ви разкрием и още няколко момента, за които да следите, ако искате да инвестирате правилно в P2P кредитиране:

Прозрачни условия на платформата за P2P кредитиране

На първо място, винаги се информирайте подробно за условията, които платформата за P2P кредитиране предлага. Колкото по-ясно са посочени те, толкова по-добре. Някои платформи като HelpLending дават възможност сами да контролирате детайлите около разпределението на инвестираните ви суми. Така имате възможност постоянно да наблюдавате как средствата ви се разпределят и да намалите финансовите рискове.

Авторитет на p2p lending платформата

Прегледайте каква е историята на платформата, от колко години е на пазара, каква е средната стойност на възвръщаемост на кредитите в нея и още. Запознайте се и с екипа – информирайте се какъв е техният професионален опит. Тези данни ще ви помогнат да се ориентирате за авторитета на компанията зад продукта, както и за успеваемостта на инвеститорите в нея.

Законност и местонахождение

Прочетете повече относно това кой орган регулира p2p lending платформата, в която сте избрали да инвестирате. Запознайте се с условията за регулация, както и законна ли е дейността на платформата. Бъдете нащрек, ако органът, регулиращ платформата, е различен от работещия във вашата страна.

При HelpLending всички инвеститори придобиват права от Хелп Кредит, които им дават възможността да получават плащания по кредитите. Тази дейност е напълна законна в България по силата на договора за цесия.

Диверсификация на инвестициите

Недейте да инвестирате всичките си пари на едно място – изберете си няколко платформи и различни методи за придобиване на възвръщаемост. Платформите като HelpLending целенасочено водят политика на диверсификация, при която средствата на всеки инвеститор се разпределят при различни кредитополучатели.

Не допускайте компромиси, когато търсите добри възможности за инвестиция. Добавете към портфолиото си проверени заемополучатели, инициатори на кредити и платформи. Така дори една от платформите да претърпи фалит, част от средствата ви ще бъдат спасени. Добрите инвеститори знаят, малък процент от средствата им трябва да бъдат вложени в p2p lending платформи, а всеки риск трябва да се поема внимателно и обмислено.

Помнете, че инвеститорите, които поемат големи рискове и се целят към голяма възвръщаемост, имат зад гърба си сериозен финансов опит.

Прочетете още по темата: Сигурни ли са P2P Lending платформите?

Обобщение: Какви са рисковете при инвестиране в P2P lending платформи? Как да намалим финансовия риск?

Винаги съществува риск от фалит, неизпълнение на заем или закъсняващо погасяване на дълга. Ако следвате съветите ни, може да намалите тези рискове, но не и да ги избегнете. Финансово грамотните инвеститори знаят, че всяка инвестиция крие риск и той никога не може да бъде елиминиран напълно. В случая важното е каква платформа избирате и какви условия предлага тя, за да намали тези рискове.

Преди да инвестирате в p2p lending платформи винаги се запознавайте с техните условия. Следете за авторитетни платформи с опит във финансите, силен екип от професионалисти, прозрачност на условията, възможности за обратно изкупуване и ясно посочен метод за подбор на кредитополучателите. Проверете максимално оригинаторите и тяхното финансово минало. Заложете на диверсификация на инвестиционния си портфейл! Бъдете разумни в инвестициите си, имайте търпение и не поемайте неаргументирани рискове, за които не се чувствате готови.