Сигурни ли са p2p lending платформите?

Струва ли си да инвестираме в платформи за p2p кредитиране Преди да започнете да инвестирате в p2p lending платформи е важно да направите проверка на тяхната стабилност. Съвсем естествено възниква въпроса Сигурен ли е моделът p2p lending? Легално ли е да инвестираме в p2p lending платформа?. За да успеете да си отговорите на въпроса за сигурността, е важно да направите реалистична оценка на p2p lending платформата, която сте избрали. Нейната стабилност и потенциални рискове зависят от много променливи, за които трябва да бъдете информирани. Ето за какво е добре да следите:

Репутация и създатели на P2P lending платформата

Запознайте се добре с екипа зад p2p lending платформата, в която възнамерявате да инвестирате. Направете това още преди да се регистрирате, за да добиете представа за стабилността ѝ. Следете за компании с добра репутация и силно присъствие на пазара. Вижте опита им и предишните им проекти. Опитайте се да вникнете в бизнес модела им и идеите им за бъдещо развитие.

Контролиран риск при инвестиране

Прочетете добре условията за използване, за да разберете как се определя риска при инвестиране и доколко платформата го контролира. Някои платформи за p2p кредитиране дават гаранция за безплатно изкупуване, при която потенциалната загуба всъщност представлява изпусната лихва. Този модел на работа дава повече сигурност на потребителите при разпределяне на средствата.

В чий заем инвестирам? Проверка на кредитополучателите и кредитна репутация

Важно е да изградите доверие на платформата, в която инвестирате. Проверете какъв е методът на проверка на “кредитната репутация”, която оригинаторът извършва. Така ще разберете доколко е сигурен моделът на работа. Не забравяйте, че според законодателството на ЕС нямате право да достъпвате до лични данни спрямо GDPR. Това е и причината отговорността да пада върху оригинатора, а Вашата отговорност е да разберете каква проверка извършва той.

Пример: HelpLending прави проверката на “кредитната репутация” чрез справка в институциите НОИ, ЦКР и спрямо декларираните данни. По този начин се установява каква е вероятността кредитополучателят да не изпълни задълженията си. След определянето на “кредитния риск”, заемите достигат до инвеститорите в категории A, B и C. Всеки инвеститор има правото сам да прецени от коя от трите категории се интересува според сигурността и стабилността, които гарантират.

Сигурността на заемите от тип “А”, “B”, “C” и още

Заемите от категория “А” най-често визират исканията на кредитополучатели, които изплащат винаги навреме задълженията си. Инвестирането в този тип заеми е най-сигурно поради отличната кредитна репутация (credit score) на подалите заявката. Ако искате да играете напълно сигурно, насочете стратегията си за инвестиция там. Разбира се, ако търсите по-голяма възвръщаемост, то категория “B” и категория “C” ще Ви донесат желаните резултати.

Следете модела на работа и плащанията

Влизайте често в платформата, независимо дали инвестирате ръчно или автоматично. Следете изкъсо модела на работа, запознайте се с крайните срокове и проверявайте за просрочени плащания. Забавянето при обратно изплащане на спестяванията Ви е лош знак, затова не го пренебрегвайте.

Сигурността и рискът – баланс между заемодатели и кредитополучатели

Много проучвания за ефективността на p2p lending платформите сочат, че тяхната стабилност е пряко свързана с броя заемодатели, както и кредитополучатели. Както на всеки друг финансов пазар, пропорционалното присъствие е от значение. В това отношение HelpLending свързва инвеститори с кредитополучатели от HelpCredit – утвърдена платформа за теглене на кредити с 10-годишно присъствие на пазара. Този фактор играе важна роля за стабилността и сигурността на финансовия модел.

Сигурна ежемесечна печалба и лихвени проценти с p2p инвестиране

Едно от основните преимущества на p2p lending платформите е, че те осигуряват ежемесечна възвръщаемост на своите инвеститори. Освен това, в повечето случаи, процентите са доста атрактивни. При HelpLending лихвения процент започва от 6.5% и стига до 12.5% – изгодни условия, които не са за пренебрегване.

Инвеститорите в p2p lending платформите НЕ са лихвари

Ако не сте запознат с p2p инвестирането вероятно ще си помислите, че то представлява поредната финансова пирамида. Всъщност при платформи като HelpLending кредитите се отпускат от друга финансова институция (в случаят Хелп Кредит). Това означава, че утвърдена небанкова институция преотстъпва на инвеститорите правото да получават плащания по кредитите. В случая тези плащания са пропорционални на инвестираните суми по силата на договор за цесия.

Собствениците на HelpLending гарантират, че дейността е законна в България и най-просто казано представлява прехвърляне на права между лица.

Стабилност на p2p lending платформите по време на криза

Дори по време на икономическа криза повечето платформи демонстрират добра стабилност, благодарение на сравнителна им автономност. В такива моменти те се открояват като алтернативен финансов модел, в който инвеститорите сами диктуват правилата и закономерностите.

Историята познава примери, в които p2p lending платформите продължават да поддържат впечатляващи проценти на възвръщаемост дори във времена на криза, докато банките преживяват несравними трусове. Ръстът на броя p2p lending платформи в Китай също свидетелства за масов интерес към финансови нововъведения, което от своя страна е добър знак за стабилността (и сигурността) на сектора.

Стабилна стратегия за автоматично и ръчно инвестиране

Макар че днес технологичните решения правят всичко вместо нас, е добре да изградим стабилна финансова стратегия, която работи за нас. За целта задайте правилното своите предпочитания за автоматично инвестиране, за да бъдете сигурни, че спестяванията Ви отиват точно там, където искате. Винаги търсете платформи с възможности за диверсификация на портфолиото и контрол върху разпределението на сумите в кредити.

Пълна прозрачност на инвестициите

Обикновено p2p lending платформите дават пълна прозрачност на своите потребители, за да ги убедят в легалността на своята дейност. С HelpLending имате възможност да следите постоянно своите транзакции, къде се инвестираните Ви пари, както и какво се случва със заемите. Това е друг важен фактор, характерен за сигурните p2p lending платформи.

Инвестирането в p2p lending е по-изгодно за разлика от принципа на взаимоспомагателната каса (ВСК), при който всички спестявания са общ и Управителният съвет решава съдбата на тяхното разпределение по заеми

Легално ли е инвестирането в p2p lending платформи?

Проверете дали инвестирането в p2p lending платформи е легално/законно във вашата държава. В никакъв случай не искате да се забърквате с незаконни дейности заради невнимание и безхаберие. Инвестирайте средствата си едва когато сте сигурни в стабилността на платформата, както и нейната легалност.

HelpLending гарантира, че легално дава на своите инвеститори възможността да придобият права от Хелп Кредит, които са свързани с получаване на плащания по кредитите. Това е напълно законно по силата на договор за цесия и НЕ противоречи на действащото законодателство. Според закона няма ограничения за прехвърлянето на права между лицата.

Струва ли си да инвестираме в p2p lending платформа за дълъг период от време и с повишен кредитен риск?

Това е един от най-логичните въпроси, които вероятно си задавате. Истината е, че най-високата възвръщаемост идва точно от инвестиране в заеми за по-дълъг период от време и категория “C” на кредитополучателите.

В крайна сметка сигурността на платформата винаги зависи от условията, които предлага. Винаги търсете модели, които предлагат Buyback Guarantee. Така ще знаете, че спестяванията Ви са на сигурно място и няма да изтеглите обратно по-малко, отколкото сте инвестирали.

Не забравяйте винаги да бъдете критични към всичко, което Ви се предлага като условия, защото отговорността за инвестираните пари е изцяло Ваша. Не правете компромиси със сигурността и търсете стабилни финансови модели. Проверявайте дали всичко е легално и изправно.

И все пак, световните тенденции сочат, че обществото търси алтернативни платформи с по-гъвкави условия за кредитополучатели и инвеститори. Това предвещава едно светло бъдеще за p2p lending платформите, инвестирането в тях и развитието им. Следете развитието им и не убивайте спестяванията си под натиска на непредвидимите икономически процеси.